นโยบายความเป็นส่วนตัว


นโยบายความเป็นส่วนตัวอินเทอร์เน็ต

Oriental City Group Limited (OCG) เคารพสิทธิในการเป็นส่วนตัวของคุณ เรามีหน้าที่ที่จะต้องปกป้อง และเก็บไว้เป็นความลับข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจของเรา และมุ่งมั่นที่จะสังเกตข้อมูลส่วนบุคคลตลอดเวลา (ความเป็นส่วนตัว) ตามคำสั่งของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง.

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมจากการเข้าชมของคุณที่ ocg.com.hk และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องสำหรับวัตถุประสงค์ในการติดตามภายใน สำหรับการตอบสนองข้อมูลของคุณ สำหรับการให้บริการและการอำนวยความสะดวกเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว เราอาจจะแจ้งให้คุณทราบเป็นครั้งคราว.

ประเภทและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชม ocg.com.hk เราจะบันทึกเฉพาะ Domain Name Server ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่อีเมล์และหน้าเพจที่เข้าเยี่ยมชม.

ocg.com.hk อาจจะขอสอบถามคุณที่จะส่งข้อมูลโดยสมัครใจเกี่ยวกับคนอื่นๆ ตามความเหมาะสมซึ่งเราจะแจ้งให้คนอื่นๆ เหล่านั้นทราบเกี่ยวกับบริการใหม่ๆ ที่จะมอบให้โดย OCG ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจจะร้องขอเกี่ยวกับคนอื่นๆ อาจจวมถึงชื่อบุคคลและที่อยู่อีเมล์.

เมื่อคุณส่งอีเมล์ถึงเรา เราอาจจะใช้อีเมล์ของคุณเพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับการแสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถามของคุณและเราอาจจะเก็บข้อมูลการสื่อสารของคุณเพื่อความเหมาะสมในอนาคต.

หากคุณเลือกที่จะได้รับการติดต่อจากเรา ocg.com.hk อาจส่งข้อความเกี่ยวกับข้อมูลใหม่ๆ หรือข้อเสนอใหม่ๆ ให้คุณเป็นระยะ เกี่ยวกับเวบไซต์ของเราหรือการพัฒนาจาก OCG คุณสามารถที่เลือกให้หยุดส่งข้อมูลจากอีเมล์นี้ได้ตลอดเวลา เพียงทำตามคำแนะนำที่อยู่ในอีเมล์ของคุณ หรือส่งข้อความตอบกลับตามคำขอของคุณ.

หากคุณไม่ได้เลือกอย่างชัดเจนในการรับข่าวสารทางอีเมล์ โดยเฉพาะข้อความที่จะได้รับทางอีเมล์จาก ocg.com.hk จะเป็นผู้ตอบสนองการส่งอีเมลสอบถามข้อมูลที่คุณได้ส่งมาให้เรา.

เราจะไม่ใช้ที่อยู่อีเมล์ของคุณหรือข้อมูลอื่นๆ ให้เป็นข้อความหรือข่าวสารที่ไม่พึงประสงค์ (เว้นแต่ที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่คุณจะขอ) หรือเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดเว้นแต่จะแจ้งเฉพาะ.

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณสมัครใจเลือกเพื่อให้เมื่อมีการใช้หรือการลงทะเบียนกับ ocg.com.hk.

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

เมื่อคุณใช้การเชื่อมโยงที่จะไปจาก ocg.com.hk กฎของ ocg.com.hk เว็บไซต์และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่มีผลบังคับใช้ การเรียกดูของคุณและการโต้ตอบใดๆ จากเวบไซต์อื่นๆ รวมถึงเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงบน ocg.com.hk ใด ๆ อยู่ภายใต้กฎระเบียบและนโนบายของเวบไซต์นั้น คุณจะได้รับการกระตุ้นเตือนในการอ่านกฎระเบียบและนโยบายของเวบไซต์ที่คุณเข้าเยื่ยมชมนั้นๆ.

แบ่งปันข้อมูล

OCG จะไม่มีการขายหรือให้เช่าหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลที่สามใด ๆ

การเข้าถึงและการแก้ไข

คุณมีสิทธิที่จะรู้ว่า:
(i) นโยบายความเป็นส่วนตัวของ OCG;
(ii) OCG เก็บข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของคุณ และ
(iii) ชนิดของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บโดย OCG:

ในการแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณก็อาจจะส่งข้อความตอบกลับระบุคำขอของคุณและเราจะทำตามการเปลี่ยนแปลงตามคำร้องขอ.

การรักษาความปลอดภัย

OCG เก็บข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดในสถานที่ที่ปลอดภัย และ/หรือระบบที่มีการป้องกัน ผู้ไม่ได้รับอนุญาตจะถูกป้องกันอย่างเคร่งครัด.

การแก้ไขนโยบายนี้

ocg.com.hk ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือปรับเปลี่ยนนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา และจะโพสต์การปรับปรุงเหล่านั้นในหน้านี้ คุณมีหน้าที่ในการทบทวนตรวจสอบการปรับปรุงงนโยบายของเราในหน้าเพจนี้.

ติดต่อ ocg.com.hk

หากคุณมีคำถาม ข้อเสนอแนะ คำติชม การร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ocg.com.hk และ/หรือ วิธีการที่มีผลกระทบต่อคุณ โปรดติดต่อมาที่ contact us.